Causes of Folliculitis

Actinic folliculitis [top]


Candida folliculitis [top]


Demodex folliculitis [top]


Dermatophyte folliculitis [top]


EGFR inhibitors [top]


Eosinophilic folliculitis [top]


Gram negative folliculitis [top]


Herpes simplex [top]


Herpetic sycosis [top]


Hot tub folliculitis [top]


Majocchi's granuloma [top]


Pityrosporum folliculits [top]


Staphylococcus aureus [top]