Causes of Diffuse keratoderma

Bart-Pumphrey syndrome [top]


Clouston syndrome [top]


Epidermolytic palmoplantar keratoderma [top]


Huriez syndrome [top]


Mal de Meleda [top]


Naxos disease [top]


Non-epidermolytic palmoplantar keratoderma [top]


Olmsted syndrome [top]


Papillon-Lefevre syndrome [top]


Transgradiens palmoplantar keratoderma [top]


Vohwinkel syndrome [top]